Tilpasset treningsprogram

Ha et treningsprogram
Treningsprogrammet legges opp etter et intervju omkring treningsbakgrunn og generell helsetilstand. En treningsveileder hjelper med å sette realistiske, konkrete og utfordrende målsetninger.

Alle anbefales jevnlig oppfølging, for treningsveiledning og variasjon av treningsprogram, og for fremgang, motivasjon og forebygging av belastningsskader.